Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 8.

Ryc. 8.

Szkody pohuraganowe w lesie tuż za siedliskiem Ryszewo - Majdany (fot. P. Szkatulski).

Ryc. 7. Ryc. 9.
8 z 19