Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 10.

Ryc. 10.

Ryszewo–Majdany. Widok na drogę Ryszewo-Gołąbki (fot. www.golabki.torun.lasy.gov.pl).

Ryc. 9. Ryc. 11.
10 z 19