Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 7.

Ryc. 7.

Szkody pohuraganowe w lesie tuż za siedliskiem Ryszewo - Majdany (fot. P. Szkatulski).

Ryc. 6. Ryc. 8.
7 z 19