Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 6.

Ryc. 6.

Szkody pohuraganowe w lesie tuż za siedliskiem Ryszewo-Majdany (fot. P. Szkatulski).

Ryc. 5. Ryc. 7.
6 z 19