Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 5.

Ryc. 5.

Powalone drzewa na ścianie lasu ułożyły się w jednym kierunku, w przybliżeniu W-E (fot. www.golabki.torun.lasy.gov.pl).

Ryc. 4. Ryc. 6.
5 z 19