Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 4.

Ryc. 4.

Powalone drzewa na ścianie lasu ułożyły się w jednym kierunku, w przybliżeniu W-E (fot. P. Szkatulski).

ryc. 3 Ryc. 5.
4 z 19