Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

ryc. 3

ryc. 3

Widok ogólny na zniszczony las między Ryszewem a Gołąbkami (fot. P. Szkatulski)

Ryc. 2. Ryc. 4.
3 z 19