Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 2.

Ryc. 2.

Widok ogólny na zniszczony las między Ryszewem a Gołąbkami (fot. P. Szkatulski).

Ryc. 1. ryc. 3
2 z 19