Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 1.

Ryc. 1.

Zasadniczą różnicą pomiędzy downburstem, a trąbą powietrzną jest kierunek działania wiatru. Downburst składa się z wiatrów skierowanych do dołu, ku powierzchni Ziemi, co przekłada się na powstanie linii rozbieżności w obszarze szkód, czyli kierunków rozrzucenia odłamków i powalenia drzew. Trąba powietrzna składa się z wiatrów skierowanych do góry, co przekłada się na powstanie linii zbieżności na szlaku trąby.

Źródło:

 

Ryc. 2.
1 z 19