Krajobraz po nawałnicy

Fot. 6

Fot. 6. Nieuporządkowane nadal wiatrołomy w lesie pod Lubczem (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 5 Fot. 7
6 z 11