Krajobraz po nawałnicy

Fot. 5

Fot. 5. Nieuporządkowane nadal wiatrołomy w lesie pod Lubczem (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 4 Fot. 6
5 z 11