Krajobraz po nawałnicy

Fot. 7

Fot. 7. Uszkodzony starodrzew w pobliżu pomnika pod Gąsawą, w miejscu domniemanej śmierci księcia Leszka Białego (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 6 Fot. 8
7 z 11