Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 11 Góra Turka

Fot. 11. Skrzyneczka geochache (tzw. logbook) ukryta na Górze Turce (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).