Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 10 Góra Turka

Fot. 10. Punkt triangulacyjny (reper) wyznaczający wierzchołek Góry Turki (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).