Góra Turka nie tylko na sprzedaż

Fot. 12 Góra Turka

Fot. 12. …i jej zawartość na dzień 30 września 2018 r. (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2018 r.).