Pogański sąd i inne miejsce kultu Galindów

Ryc. 4. Głaz „misa”, rys. P. Sikorski.

Ryc. 4. Głaz „misa”, rys. P. Sikorski.

Ryc. 3.
4 z 4