Pogański sąd i inne miejsce kultu Galindów

Ryc. 3. Głaz „żłobek”, rys. P. Sikorski.

Ryc. 3. Głaz „żłobek”, rys. P. Sikorski.