Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 13. Miejsce pochówku ks. Bronisława Echausta Ryszewku. Fot. R.W. Pawlicki, 2014

Ryc. 13. Miejsce pochówku ks. Bronisława Echausta Ryszewku. Fot. R.W. Pawlicki, 2014

Ryc. 12
13 z 13