Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 12. Nekrolog ks. dziek. Bronisława Echausta, który ukazał się na łamach „Przewodnika Katolickiego”, 1919, nr 26, s. 208.

Ryc. 12. Nekrolog ks. dziek. Bronisława Echausta, który ukazał się na łamach „Przewodnika Katolickiego”, 1919, nr 26, s. 208.

Ryc. 11 Ryc. 13
12 z 13