Oficyna Antoniego Gąsiorowskiego w Piszu

Ryc. 4. „O prazdnikach”. Wyd. A. Gąsiorowskiego i K. Gołubowa, Johannisburg 1864. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).

Ryc. 4. „O prazdnikach”. Wyd. A. Gąsiorowskiego i K. Gołubowa, Johannisburg 1864. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).