Oficyna Antoniego Gąsiorowskiego w Piszu

Ryc. 3.

Ryc. 3. „Swiatcy”. Staroobrzędowe kalendarium zawierające wykaz odpustów na wszystkie święta. Wyd. A. Gąsiorowskiego, Johannisburg 1860. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).