Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część II

Ryc. 4

Ryc. 4. Antoni Ciesielski i Jan Kupcewicz na schodach do służbowego mieszkania w „białej szkole” w Gościeszynie (ok. 1961 r.). Fot. arch. ze zb. autora.

Ryc. 3
2 z 2