Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza – część II

Ryc. 3

Ryc. 3. Pierwszy z prawej Jan Kupcewicz, autor wspomnień, podczas nauczycielskiej wycieczki do Wrześni (1960 r.). Fot. arch. ze zb. autora.

Ryc. 4
1 z 2