Zjazd absolwentów z 1978 r. Szkoły Podstawowej w Gościeszynie

Fot. 7

Fot. 7. SP Gościeszyn, klasa VIII, rok szkolny 1977/1978, wychowawca: Bogumiła Superczyńska (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

 

Od lewej,

I rząd:

 • Ryszard Zaremba
 • Genowefa Smaruj (biblioteka szkolna)
 • Zofia Ciesielska (nauczyciel chemii)
 • Halina Templin (nauczyciel klas I-III)
 • Władysław Kawka (nauczyciel geografii, zajęć praktyczno-technicznych, wychowania obywatelskiego)
 • Czesław Chmielewski (dyrektor, nauczyciel biologii)
 • Jan Kupcewicz (nauczyciel języka rosyjskiego, wychowania fizycznego, przysposobienia obronnego, historii)
 • Janina Słodkiewicz (nauczyciel klas I-III)
 • Gabriela Borys (nauczyciel matematyki i fizyki)
 • Jacek Gawron.

II rząd:

 • Mieczysław Kabaciński
 • Henryk Kubski
 • Wanda Maciuszek
 • Maria Zabłocka
 • Genowefa Szmit
 • Halina Kozłwska
 • Zofia Nowak
 • Alina Szymczak
 • Ewa Zwolenkiewicz
 • Elżbieta Sobota
 • Wanda Doman
 • Henryka Gutowska
 • Kazimierz Pleśniak.

III rząd:

 • Ryszard Pawlicki,
 • omasz Kasprzyk
 • Wojciech Szaktulski
 • Mirosław Głowski
 • Włodzimierz Żuk
 • Paweł Kondranz
 • Marek Antkowiak
 • Janusz Szelągowski
 • Zbigniew Krysiński
 • Jan Kubicki
 • Ryszard Olszak.

Nieobecni na zdjęciu:

 • Genowefa Maciejewska
 • Jolanta Szelągowska.
Fot. 6 Fot. 8
7 z 15