Zjazd absolwentów z 1978 r. Szkoły Podstawowej w Gościeszynie

Fot. 6

Fot. 6. SP Gościeszyn, klasa VII, rok szkolny 1976/1977, wychowawca: Bogumiła Superczyńska (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

Fot. 5 Fot. 7
6 z 15