Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza

Ryc.2

Ryc. 2. Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gościeszynie w 1964 r. Od lewej: Danuta Kłysz, Teresa Ciesielska, Genowefa Smaruj, Antoni Ciesielski, Czesław Chmielewski (dyrektor), Jan Kupcewicz (autora wspomnień). Fot. arch. ze zb. autora.

Ryc.1
2 z 2