Gościeszyn we wspomnieniach Jana Kupcewicza

Ryc.1

Ryc. 1. Okładka Książki - Saga Rodu Kuprewiczów

Ryc.2
1 z 2