Herb RyszewaNiedawno w internecie przypadkowo natrafiłem na „Plan rozwoju miejscowości Ryszewo na lata 2007 – 2013" będący załącznikiem do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 lipca 2007 r.

Dokument jest interesującym materiałem, ale... Nie wiem skąd autor/autorzy opracowania zaczerpnęli informacje dotyczące zsyłki w czasie I i II wojny światowej wielu mieszkańców Ryszewa na Syberię. Mimo, iż interesuję się od dłuższego czasu dziejami tej części Pałuk nie na trafiłem na takie fakty. Nie zrobili chyba tego „dzielni chłopcy" z Kaiserliche Armee lub Wehrmachtu :)...

Z kolei lista zabytków architektury i budownictwa delikatnie mówiąc jest już od dawna zdezaktualizowana, a po zabytkowym siedlisku (zagrodzie) należącym kiedyś do rodziny Maroszów pozostały raptem nikłe ślady. A wystarczyło zrobić rekonesans i zweryfikować ową listę.

Postanowiłem zwrócić uwagę na „Plan rozwoju miejscowości Ryszewo na lata 2007 – 2013" ponieważ mimo wszystko jest ciekawym dokumentem przełomu XX i XXI wieku.

(rwp)

„Plan rozwoju miejscowości Ryszewo na lata 2007 – 2013". Załącznik do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 lipca 2007 r., http://rogowo.bip.net.pl/?a=23475