Pogański sąd i inne miejsce kultu Galindów

Ryc. 1. Lokalizacja „Pogańskiego sądu” na wycinku mapy (czerwona kropka).

Ryc. 1. Lokalizacja „Pogańskiego sądu” na wycinku mapy (czerwona kropka).

Ryc. 2.
1 z 4