Oficyna Antoniego Gąsiorowskiego w Piszu

Ryc. 5. „Ustaw obdzierżnago christianskago żytielstwa” („Reguła przykładnego żywota chrześcijan”). Wyd. A. Gąsiorowskiego, Johannisburg 1865. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).

Ryc. 5. „Ustaw obdzierżnago christianskago żytielstwa” („Reguła przykładnego żywota chrześcijan”). Wyd. A. Gąsiorowskiego, Johannisburg 1865. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).

Ryc. 4.
5 z 5