Oficyna Antoniego Gąsiorowskiego w Piszu

Ryc. 3. „Swiatcy”. Staroobrzędowe kalendarium zawierające wykaz odpustów na wszystkie święta. Wyd. A. Gąsiorowskiego, Johannisburg 1860. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).

Ryc. 3. „Swiatcy”. Staroobrzędowe kalendarium zawierające wykaz odpustów na wszystkie święta. Wyd. A. Gąsiorowskiego, Johannisburg 1860. Ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej (fot. R.W. Pawlicki, wrzesień 2017 r.).