Oficyna Antoniego Gąsiorowskiego w Piszu

Ryc. 1. Winieta „Kurka Mazurskiego”, nr 5, z 5 czerwca 1849 r.

Ryc. 1. Winieta „Kurka Mazurskiego”, nr 5, z 5 czerwca 1849 r.

Ryc. 2.
1 z 5