Ks. Bronisław Echaust (1834-1919)

Ryc. 10. Pamiątkowy obrazek z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Bronisława Echausta. Ze zbioru H. Echaust.

Ryc. 10. Pamiątkowy obrazek z okazji 60-lecia kapłaństwa ks. Bronisława Echausta. Ze zbioru H. Echaust.

Ryc. 9 Ryc. 11
10 z 13