Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc. 1. Świadectwo zgonu ks. dziek. B. Echausta wystawione w 1953 r. przez ks. prob. I. Steinborna (arch. par. Ryszewko).

Ryc. 1. Świadectwo zgonu ks. dziek. B. Echausta wystawione w 1953 r. przez ks. prob. I. Steinborna (arch. par. Ryszewko).

Ryc.2.
1 z 8