Jubileusz Kółka Rolniczego w Ryszewku z fotografią w tle

Ryc. 3. Relacja prasowa z uroczystości poświęcenia sztandaru Kółka Rolniczego w Ryszewku na łamach „Lechity”, wrzesień 1929 r.

Ryc. 3. Relacja prasowa z uroczystości poświęcenia sztandaru Kółka Rolniczego w Ryszewku na łamach „Lechity”, wrzesień 1929 r.

Ryc.2
3 z 3