Jubileusz Kółka Rolniczego w Ryszewku z fotografią w tle

Ryc. 1. Poświęcenie sztandaru w 50-lecie Kółka Rolniczego w Ryszewku, 1 września 1929 r. (fot. archiw. ze zb. Z. Dębowskiej).

Ryc. 1. Poświęcenie sztandaru w 50-lecie Kółka Rolniczego w Ryszewku, 1 września 1929 r. (fot. archiw. ze zb. Z. Dębowskiej).

Ryc.2
1 z 3