Lotnisko w Rostkach

Ryc. 9. W okresie wiosenno-letnim na lotnisku w Rostkach dyżuruje Dromader, który pełni służbę przeciwpożarową (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc. 9. W okresie wiosenno-letnim na lotnisku w Rostkach dyżuruje Dromader, który pełni służbę przeciwpożarową (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc.8
9 z 9