I wojna światowa - parafia Ryszewko

fot. 8. Paweł Draheim, około 1918 r. Być może już po demobilizacji z armii pruskiej. Zdjęcie zostało wykonane w „Atelier L.E. Make” przy ówczesnej Lindenstr. 14 (obecnie ul. Chrobrego), róg Bahnhofstr. (obecnie ul. Lecha) w Gnieźnie (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).

fot. 8. Paweł Draheim, około 1918 r. Być może już po demobilizacji z armii pruskiej. Zdjęcie zostało wykonane w „Atelier L.E. Make” przy ówczesnej Lindenstr. 14 (obecnie ul. Chrobrego), róg Bahnhofstr. (obecnie ul. Lecha) w Gnieźnie (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).