I wojna światowa - parafia Ryszewko

fot. 6a. Zdjęcie - pocztówka (rewers), wysłane 11 grudnia 1914 r. z Belgii przez Pawła Draheima do Wojciecha Mądrego – szwagra (ożenionego z Anielą Draheim z Zalesia), mieszkającego w tym czasie w Berlinie przy Lortzingsstrasse. Na odwrocie widnieje stempel: „Feldpostamt XX Res. Korps”, czyli „Poczta polowa XXIII Korpusu Rezerwowego”. Zdjęcie przedstawia zapewne żołnierzy z macierzystej jednostki. Mimo militarnych akcentów na odwrocie pocztówki są świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia A.D. 1914 (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).

fot. 6a. Zdjęcie - pocztówka (rewers), wysłane 11 grudnia 1914 r. z Belgii przez Pawła Draheima do Wojciecha Mądrego – szwagra (ożenionego z Anielą Draheim z Zalesia), mieszkającego w tym czasie w Berlinie przy Lortzingsstrasse. Na odwrocie widnieje stempel: „Feldpostamt XX Res. Korps”, czyli „Poczta polowa XXIII Korpusu Rezerwowego”. Zdjęcie przedstawia zapewne żołnierzy z macierzystej jednostki. Mimo militarnych akcentów na odwrocie pocztówki są świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia A.D. 1914 (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).