I wojna światowa - parafia Ryszewko

fot. 10. Jan Wojtczak z Zalesia (siedzi), zapewne z kolegami z kompanii. Zdjęcie pochodzi z okresu I wojny światowej (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).

fot. 10. Jan Wojtczak z Zalesia (siedzi), zapewne z kolegami z kompanii. Zdjęcie pochodzi z okresu I wojny światowej (fot. archiw. ze zb. L. Chełmińskiej).