Ziemia piska na starych pocztówkach

Większość archiwalnych pocztówek tu prezentowanych pochodzi ze zbiorów Wojciecha Klar-Sidorkiewicza, mieszkającego obecnie w zachodniej części Niemiec. Jest on posiadaczem bogatego zbioru widokówek (pocztówek) Mazur, wydanych do 1945 r. (łącznie ponad 600). Niewątpliwie jest to jedna z największych kolekcji widokówek Pisza i okolicznych miejscowości (łącznie ponad 100). Według opinii kolekcjonerów tego typu wydawnictw największym posiadaczem zbioru piskich widokówek sprzed 1945 r. jest emerytowany dyrektor gimnazjum w Düsseldorfie, urodzony w Piszu. Najstarsza widokówka (pocztówka) w zbiorach W. Klar-Sidorkiewicza pochodzi z około 1890 r. Szczególnie interesujące są te, które przedstawiają miasto jeszcze przed zniszczeniami wojennymi z lat 1914-1915. Niektóre z nich stanowią cenny materiał fotograficzno-dokumentacyjny, nie publikowany nawet w niemieckich opracowaniach. Oddzielną grupą są pocztówki przedstawiające zniszczenia wojenne z okresu pierwszej wojny światowej, wydane pod wspólnym tytułem serii ,,Wojna na Wschodzie" (Der Krieg im Osten). Uzyskane pieniądze z ich sprzedaży zasiliły fundusz odbudowy ówczesnych Prus Wschodnich. I tak możemy zobaczyć Rosjan (jeńców wojennych) sprzątających piski rynek otoczony zwałami gruzów, przegląd niemieckich oddziałów na piskim rynku przez generała Paula von Hindenburga (późniejszego prezydenta Niemiec), zniszczony most drogowy i kolejowy na Pisie, zniszczenia wojenne w Białej Piskiej i in. Najwięcej pocztówek pochodzi z lat trzydziestych, co niewątpliwie związane jest z rozwojem turystyki na tym terenie. Ziemia Piska stała się na tyle ważnym regionem turystycznym, iż poza ważniejszymi ośrodkami turystycznymi wydania własnych pocztówek doczekały się prawie wszystkie wsie. Niektóre miejscowości powiatu piskiego w 1945 r. zostały bezpowrotnie zniszczone i nie odbudowane, zaś widokówki stanowią cenne źródło wiedzy dla badaczy odtwarzających ich historię. Warto również wspomnieć o ich wydawcach. Wbrew pozorom nie były to wielkie oficyny wydawnicze. Widokówki do 1916 r. wydawane były najczęściej przez wydawnictwo Carla Beermanna z Pisza. Inne wydano na zlecenie redakcji piskiej gazety ,,Johannisburger Zeitung G.m.b.H.", Siegmunda Wronkowa i Hermanna Preussa z Pisza. Widokówki Białej Piskiej wydawane były na zlecenie właścicieli sklepów i składów w tym mieście (Otto Maschlanka, Anna Matsat, J. Jakelski). Orzyskie pocztówki wydawali z reguły również miejscowi wydawcy: August i Julius Welt (handel papierem), Reinhold Pelz, Hoch & Clasen (Foto-Atelier), Emil Fisch. Sporo widokówek z Rucianego wydał właściciel kurortu ,,Rudczanny" Otto Siegemund. Ponadto piskie pocztówki wydawano również w Królewcu, a niektóre nawet w Dreźnie i Lipsku.

Na marginesie warto odnotować fakt, iż w naszym kraju od pewnego czasu obserwuje się bardzo duże zainteresowanie starymi, oryginalnymi pocztówkami, wydanymi przed drugą wojną światową. Urządza się wystawy, publikuje się albumy i reprinty dawnych pocztówek. Na Mazurach udaną wystawę archiwalnych widokówek zorganizowało w 1998 r. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, pochodzącą ze zbiorów Gerharda Kibbasa, mieszkającego obecnie w Berlinie. W swoich zbiorach posiada blisko 500 przedwojennych widokówek miasta, w którym się urodził i spędził dzieciństwo. Należy mieć nadzieję, iż podobną wystawę uda się w końcu zorganizować również w Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Ryszard Wojciech Pawlicki

Biała Piska Drygały Orzysz
Pisz Ruciane-Nida Inne miejscowości


Biała Piska

Biała Piska około 1930r.
30.26 kB
Biała Piska. Zniszczenia wojenne na ul. Ełckiej, 1915 r.
40.17 kB
Biała Piska. Zniszczony młyn, 1915 r.
33.63 kB


DrygałyOrzysz

Zniszczony podczas wojny most kolejowy w Orzyszu
43.7 kB
Dworzec kolejowy w Orzyszu
42.1 kB
Orzysz. Groby poległych Rosjan, 1915 r.
45.34 kB
Orzysz. Rosyjscy jeńcy wojenni, 1915 r.
39.66 kB
Orzysz. Rosyjscy jeńcy wojenni, 1915 r.
36.54 kB
Koszary w Orzyszu, 1913 r.
24.5 kB
Koszary w Orzyszu, plac apelowy.
23.5 kB


Pisz

Dworzec kolejowy w Piszu
38.7 kB
Pisz około 1935r.
25.45 kB
Pisz, 1915r.
31.52 kB
Pisz, Schronisko DJH, ul. Kwiatowa, około 1935r.
40.20 kB
Pisz około 1930r.
35.21 kB
Pisz, ul. Rybacka. Stan sprzed 1914r.
36.33 kB
Pisz, około 1930r.
34.27 kB
Pisz, ul. Pocztowa, około 1940r.
26.33 kB
Pisz, Szpital Powiatowy, stan sprzed 1914r.
28.48 kB
Pisz, około 1935r.
30.24 kB
Pisz, sprzed 1914r.
26.66 kB
Pisz, 1906r.
41.65 kB
Piski rynek z pomnikiem Bismarcka. ok. 1930r.
28.85 kB
Dworzec kolejowy w Piszu
46.6 kB
Pisz, około 1935 r. W głębi obecny klub ,,Galindia"
23.96 kB
Pisz. Plac kościelny, 1915 r.
48.24 kB
Pisz około 1915 r. Zniszczony most kolejowy
43.45 kB
Pisz. Generał Hindenburg na piskim rynku, 1915 r.
45.17 kB
Pisz. Rynek około 1900 r.
32.36 kB
Pisz. Rynek około 1914 r.
34.35 kB
Pisz. Rzeka Pisa, stan sprzed 1914 r.
31.63 kB
Pisz. Zniszczony rynek, 1915 r.
43.18 kB
Pisz. Ulica Dworcowa, 1915 r.
34.22 kB
Pisz. Zniszczony most drogowy, 1915 r.
36.89 kB
Pisz. Zniszczenia wojenne na rynku, 1915 r.
34.42 kB
Pamiątkowy głaz plebiscytowy w Piszu.
30.90 kB


Ruciane-Nida

Ruciane. Dworzec kolejowy, około 1935r.
20.69 kB
Ruciane. |luza GuĽianka, około 1935r.
35.32 kB
Ruciane. 1909r.
24.37 kB


Inne miejscowości

Dworzec kolejowy w Mikołajkach
33.4 kB
Cierzpięty, około 1935r.
43.05 kB
Dmusy, 1939r.
19.3 kB
Kociołek Szlachecki około 1939r.
34.89 kB
Ukta, stan sprzed 1914r
28.11 kB
Kurort Wierzba, około 1935r.
32.08 kB
Wojnowo. Molenna, stan sprzed 1900 r.
44.72 kB
Wojnowo około 1940 r.
30.04 kB
Wojnowo około 1935 r.
41.38 kB
Uroczystości 100-lecia osiedlenia się filiponów w Wojnowie, 1930 r.
28.02 kB
Uroczystości 100-lecia osiedlenia się filiponów w Wojnowie, 1930 r.
33.33 kB
Klasztor strowierców (filiponów) w Wojnowie. Stan sprzed 1930 r.
37.66 kB
Uroczystości 100-lecia osiedlenia się filiponów w Wojnowie, 1930 r.
36.79 kB
Zagroda filiponów koło Wojnowa, 1930 r.
38.83 kB
Klasztor starowierców w Wojnowie, 1930 r.
31.21 kB
Stary dom filiponów w Wojnowie (około 1900 r)
37.12 kB
Uroczystości 100-lecia osiedlenia się filiponów w Wojnowie, 1930 r
34.11 kB
Uroczystości 100-lecia osiedlenia się filiponów w Wojnowie, 1930 r
40.32 kB
Pocztówka Wojnowa, około 1930 r.
27.60 kB
Wnętrze klasztornej cerkwii w Wojnowie, 1930 r.
32.75 kB


Powrót