Stara i nowa plebania w Ryszewku

Ryc.8.

Ryc. 8. Szkic sytuacyjny zespołu kościelno-plebańskiego w Ryszewku w okresie międzywojennym (oprac. własne):

  1. teren przykościelny
  2. działka (parcela) przynależna do plebani
  3. ogród i sad liczący w latach świetności ok. 700 drzew owocowych, który jak zapisano w kronice parafialnej „przynosi mało owocu ze względu na ogrodzenie niedostateczne”

1 – kościół pw. św. Marii Magdaleny
2 – dzwonnica z 1727 r.
3 – obecna plebania z 1927 r.
3a – miejsce lokalizacji dawnej plebani, która spłonęła w 1916 r.
3b – budynek gospodarczy należący do plebani
4 – budynek mieszkalny probostwa z 1907 r.
4a – budynek gospodarczy należący do probostwa
5 – tzw. dom katolicki zbudowany w 1911 r. przez ks. dziek. B. Echausta, wykorzystywany na organizację spotkań parafian, np. członków miejscowego kółka rolniczego. Po II wojnie światowej użytkowany był jako kaplica, w której odbywały się lekcje religii. Po 2000 r. budynek rozebrano.
6 – budynek gospodarczy należący do organistówki, przetrwał do czasów współczesnych.
7 – Organistówka, chata kryta strzechą, utworzona z dawnego gościńca (oberży), w którym do I wojny światowej organizowano stypy. Po 1945 r. przejął ją miejscowy PGR. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku chatę rozebrano, a na jej miejscu wybudowano nowy budynek mieszkalny na potrzeby pracowników PGR. 

Ryc.7.
8 z 8