Pamięci Tych, którym zawdzięczamy wolność

Ryc.03

Ryc. 3. Biogram Antoniego Pogorzały z Różej Góry.

Ryc.02 Ryc.04
3 z 4