Trąba powietrzna czy downburst nad Ryszewem?

Ryc. 11.

Ryc. 11.

Droga Ryszewo-Gołąbki. Wywrot drzewa liściastego z bryłą korzeniową na wierzchu, ułożony w przybliżeniu w kierunku W-E (fot. P. Szkatulski).

Ryc. 10. Ryc. 12.
11 z 19