Zjazd absolwentów z 1978 r. Szkoły Podstawowej w Gościeszynie

Fot. 12

Fot. 12. Spotkanie klasowe, SP Gościeszyn, rocznik 1978 (fot. W. Żuk, 29 czerwca 2018 r.). 

Fot. 11 Fot. 13
12 z 15