Zjazd absolwentów z 1978 r. Szkoły Podstawowej w Gościeszynie

Fot. 4

Fot. 4. SP Gościeszyn, klasa V, rok szkolny 1974/1975, wychowawca: Bogumiła Superczyńska (fot. ze zb. R.W. Pawlickiego).

Fot. 3 Fot. 5
4 z 15