Jubileusz Kółka Rolniczego w Ryszewku z fotografią w tle

Ryc.2

Ryc. 2. Sztandar Kółka Rolniczego w Ryszewku, stan obecny (fot. archiw. ze zb. autora).

Ryc.1 Ryc.3
2 z 3