Krajobraz po nawałnicy

Fot. 10

Fot. 10. Ryszewo – Majdany. Odtworzona powierzchnia leśna po przejściu trąby powietrznej w czerwcu 2017 r. (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 9 Fot. 11
10 z 11