Krajobraz po nawałnicy

Fot. 9

Fot. 9. Ryszewo – Majdany. Odtworzona powierzchnia leśna po przejściu trąby powietrznej w czerwcu 2017 r. (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 8 Fot. 10
9 z 11