Krajobraz po nawałnicy

Fot. 3

Fot. 3. Droga Ryszewo – Rogowo we wrześniu 2017 r. (fot. ze zb. R.W. Pawlicki).

Fot. 2 Fot. 4
3 z 11